Už piaty rok skupina ZSE pomáha vďaka svojim zamestnancom

Bratislava, 22.04.2021

Posledný rok významne ovplyvnil činnosť športových klubov, zrušených bolo množstvo kultúrnych a komunitných aktivít, aj projekty zveľaďujúce verejné priestranstvá či materské a základné školy museli byť pozastavené.

Zamestnanci skupiny ZSE dlhodobo prispievajú k podpore zmysluplných aktivít vo svojom okolí a v územnej pôsobnosti našej spoločnosti. Aj preto sme im tento rok opätovne umožnili pomôcť získať financie pre organizácie a projekty, do ktorých sú priamo zaangažovaní a sú ich srdcu blízke. Nadácia ZSE vyhlásila 1.3.2021 už piaty ročník Zamestnaneckého grantového programu.

O podporu z programu sa mohli opäť uchádzať mimovládne neziskové organizácie, školy a školské zariadenia, obce či mestá, kultúrne inštitúcie aj športové kluby, ktorých činnosť zamestnanec odporučí na podporu a bude zapojený do realizácie plánovaných aktivít.

V piatom ročníku Nadácia ZSE navýšila celkovú sumu určenú na podporu a v programe budú podporené projekty sumou 80 tis. eur.

Do termínu uzávierky 31. 3. 2021 nám organizácie v spolupráci so zamestnancami skupiny ZSE predložili celkom 134 projektov. Všetky projekty splnili podmienky programu a boli zaradené do hodnotenia. Z celkového počtu predložených projektov Správna rada Nadácie ZSE na základe odporúčania hodnotiacej komisie rozhodla o podpore 119 projektov.

Zoznam podporených projektov je k dispozícii na podstránke Zamestnaneckého grantového programu.

Gratulujeme všetkým úspešným žiadateľom a tešíme sa na výsledky realizácie podporených projektov.

Pridaj komentár