Kaufland podporuje biodiverzitu manažovaním pesticídov i hmyzími hotelmi

Bratislava, 21.05.2021

Za alarmujúci stav biologickej diverzity je zodpovedných viacero faktorov, vrátane znečisťovania prírodných zdrojov, nadmerného odlesňovania, nevyváženého poľnohospodárstva či nekontrolovaného rybolovu. Zachovanie rozmanitosti druhov rastlín a zvierat na Zemi má pre ľudstvo nesmierny význam. S cieľom chrániť prirodzenú biodiverzitu, Kaufland podporuje svojich dodávateľov v zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a podieľa sa na množstve projektov, vrátane výstavby hmyzích hotelov v mestách.

Snahou Medzinárodného dňa biodiverzity je okrem iného upozorniť na vytrácanie sa rozmanitosti prírody na Zemi. Závisí od nej nielen budúcnosť planéty, ale tiež dostupnosť a kvalita potravín, liekov alebo iných, pre človeka potrebných surovín. Jednotlivé zložky ekosystému zabezpečujú čistenie vody a vzduchu, udržiavajú klímu v rovnováhe či opeľujú a hnoja plodiny.

Význam biodiverzity sa prejavil aj počas boja s koronavírusom. Dobre fungujúce ekosystémy dokážu podľa odborníkov predchádzať vzniku a šíreniu infekcií, ako aj zmierniť ekonomický dopad pandémie na jednotlivé krajiny. Európska komisia preto prijala viacero opatrení pre obnovu a ochranu prírody. Stratégia EÚ pre biodiverzitu počíta s vysadením troch miliárd stromov, reformou poľnohospodárstva, posilnením ochrany pralesov, pastvín a mokradí či zvrátením trendu úbytku opeľovačov do roka 2030. Kaufland ako jeden z najväčších predajcov potravín na Slovensku, dlhodobo zavádza vlastné opatrenia na ochranu biodiverzity.

Kaufland zodpovedne

Viete, za akých podmienok sa pestuje ovocie a zelenina? Prípravky na ochranu rastlín môžu ohrozovať nielen zdravie ľudí, ale tiež biologickú rovnováhu v okolitej krajine. Udržateľnosť celého procesu je pre Kaufland dôležitá, preto sa od roku 2006 zasadzuje o integrované poľnohospodárstvo a obmedzenie používania pesticídov pri pestovaní ovocia a zeleniny, ktoré preveruje nezávislými kontrolami.

“Ochrana životného prostredia a zachovanie biodiverzity sú pre nás veľmi dôležité. Spolu s našimi dodávateľmi navrhujeme rôzne projekty na podporu trvalej udržateľnosti a pokračujeme vo vlastnom projekte manažovania pesticídov, aby sme ich v ideálnom prípade úplne vylúčili z použitia alebo aspoň obmedzili ich používanie na absolútne minimum,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.

S cieľom ponúknuť najvyššiu kvalitu a ochranu ľudí i životného prostredia, kladie Kaufland dôraz na medzinárodne platné certifikáty, ako je Fairtrade, Rainforest Alliance alebo GlobalG.A.P., ktorý garantuje bezpečnosť plodín, ako aj istotu zákazníka, že ovocie a zelenina sú vypestované v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, s ohľadom na životné prostredie. Kaufland uplatňuje certifikáciu GlobalG.A.P. aj pri svojich dodávateľoch a pestovateľoch. Toto osvedčenie sa navyše musí každoročne obnovovať, čo prirodzene vedie k zodpovednému prístupu k prírodným zdrojom. Preto sa spoločnosť zaviazala, že od marca 2021 bude odoberať celý sortiment  ovocia a zeleniny výhradne z udržateľného a certifikovaného pestovania.

Od roku 2017 je Kaufland súčasťou európskeho programu Life, zameraného na ochranu biodiverzity v potravinárskom priemysle. Úvodným krokom bola realizácia opatrení, ktoré propagujú a podporujú rozmanitosť prírody u producentov. Výsledkom spolupráce sú konkrétne odporúčania pre zlepšenie biologickej diverzity, ktorými sa riadi aj Kaufland. Medzi kroky, ktoré sa podarilo zrealizovať, patrí používanie jednoročných kvetinových zmesí, pestovanie menej citlivých odrôd, striedanie plodín, používanie mechanických a termických metód zneškodňovania burín a tiež rozšírenie kvetinových pásov na ornej pôde, čím sa získalo rozmanité prostredie na život pre opeľovačov a iný hmyz. Takéto plochy môžu poslúžiť aj ako ochrana pôdy pred eróziou.

Hmyzie hotely v mestách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity predstavuje Kaufland ďalší zo svojich projektov, ktorým sa snaží poukázať na zachovanie biodiverzity, a to predovšetkým v mestách. V blízkosti svojich predajní stavia hmyzie hotely, ktoré okrem iného slúžia aj na edukáciu verejnosti. “Vybudovaním hmyzích hotelov v mestách investujeme do budúcnosti. Hmyz je nesmierne dôležitou súčasťou potravinového reťazca a jeho zachovanie je nutné k udržaniu biologickej rovnováhy, načo chceme upriamiť pozornosť našich zákazníkov,“ hovorí Lucia Vargová.

Hmyzie hotely spolu s vysadenými lúčnymi kvetmi sú umiestnené pri 10 predajniach po celom Slovensku, pri logistickom centre v Ilave, pri centrále spoločnosti Kaufland a tiež v bratislavskej ZOO. Vďaka tomuto projektu Kaufland podporil aj dielňu registrovaného sociálneho podniku, Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Úloha hmyzu v prírode je nenahraditeľná. V systéme jej fungovania má každý druh svoje nezastupiteľné miesto a takisto význam pre život ďalších živočíchov, vrátane človeka. “Včela medonosná zďaleka nie je jediný opeľovač, na svete žije ďalších 20 tisíc druhov včiel a desaťtisíce druhov hmyzu, ako sú muchy, motýle alebo chrobáky“, vysvetľuje Mgr. Marek Semelbauer, PhD., Ústav zoológie SAV a pokračuje: “Netreba zabúdať ani na význam hmyzu v biologickej kontrole, teda ekosystémovej službe, ktorej hodnota je porovnateľná s opeľovaním. Larvy pestríc, niektoré kutavky, lienky a zlatoočky držia na uzde početnosť vošiek v prírode, ktoré zvyknú spôsobovať citeľné ekonomické škody v poľnohospodárstve.“ Úbytok hmyzu v kultúrnej krajine zároveň ukazuje, že priestor, dominovaný ľuďmi, prestáva byť obývateľný pre kedysi bežné druhy hmyzu i zvierat.

Hmyzí hotel je jedným z krokov k udržaniu biodiverzity, a to predovšetkým v mestách, ktoré dlhodobo bojujú s miznúcou rozmanitosťou živočíšnych druhov. Počas zimy je miestom hibernácie mnohých druhov hmyzu, v lete sa naopak stáva aktívnym centrom, plným života, a súčasne funkčným a prospešným nástrojom k revitalizácii okolitej prírody. „Oceňujem takýto typ aktivít, najmä, ak sa nezabúda na manažment nelesných plôch. V mestách by malo vzniknúť viacero „mestských lúk“, podobne, ako v okolí predajní Kaufland“, dodáva Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Pridaj komentár