Volkswagen Slovakia na ceste k uhlíkovej neutralite

Bratislava, 15.10.2021

Spoločnosť Volkswagen Slovakia kladie mimoriadny dôraz na ochranu životného prostredia a klímy. Dokazuje to prihlásenie sa koncernu Volkswagen k Parížskej dohode, ako aj ambiciózne nastavené podnikové ciele, ktoré presahujú záväzky plynúce zo stratégie značky Volkswagen Zero Impact Factory. Všetky snahy smerujú k výrobe automobilov a prevádzke spoločnosti bez vplyvov na životné prostredie, resp. k uhlíkovej neutralite. Aby mohol byť Volkswagen Slovakia na tejto ceste úspešný, je dôležité, aby boli na Slovensku vytvorené rámcové podmienky na realizáciu environmentálnych cieľov.

Stratégia Zero Impact Factory zahŕňa ciel vyrábať vozidlá do roku 2025 o 45 % ekologickejšie v porovnaní s referenčným rokom 2010. Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa však rozhodla zrýchliť a dosiahnuť v danom časovom horizonte až o 59 % ekologickejšiu produkciu v piatich kľúčových ukazovateľoch. To znamená, že na každé vyrobené vozidlo vyprodukujeminimálne o 59 % menej emisií CO2, prchavých organických látok (VOC) a zneškodňovaného odpadu. Ďalšími sledovanými zdrojmi sú energia a voda. So stratégiou Zero Impact Factory nastavuje spoločnosť nové smerovanie ekologickej výroby a logistiky ako svoj podiel k ochrane klímy a CO2 neutrálnej mobilite.

Pridaj komentár