Spoločnosť BASF urýchľuje svoje emisné ciele a reorganizuje

Bratislava, 01.12.2021

  • Nové oddelenie Net Zero Accelerator bude mať na starosti koordináciu prierezových projektov týkajúcich sa nízkoemisných technológií, obehového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.
  • Spoločnosť BASF Renewable Energy GmbH bude zabezpečovať zásobovanie európskych závodov BASF zelenou elektrinou.

BASF, najväčšia európska chemická spoločnosť, spája a urýchľuje rozsiahle aktivity na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. S týmto zámerom spoločnosť BASF reorganizuje a zakladá dve nové organizácie.

Novovytvorené oddelenie pod názvom Net Zero Accelerator so sídlom v nemeckom Ludwigshafene bude od 1. januára 2022 zodpovedné za koordináciu prierezových projektov týkajúcich sa nízkoemisných výrobných technológií, obehového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Na začiatku bude na oddelení pracovať približne 80 zamestnancov. Hlavnou úlohou oddelenia bude realizácia a globálna implementácia existujúcich i budúcich prierezových projektov, ako je termochemická recyklácia plastov či pyrolýza metánu bez emisií. V oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré tiež patria do pôsobnosti nového oddelenia, spoločnosť BASF v posledných mesiacoch podnikla niekoľko významných krokov: skupina napríklad uzavrela dohodu so spoločnosťou Vattenfall o kúpe 49,5 % podielu vo veternej farme Hollandse Kust Zuid s odhadovanou celkovou kapacitou 1,5 GW ako aj zmluvu na odber elektrickej energie v objeme 186 MW po dobu 25 rokov so spoločnosťou Ørsted z plánovanej veternej elektrárne Borkum Riffgrundna 3. Dr. Lars Kissau bol poverený vedením oddelenia a bude sa zodpovedať priamo predsedovi predstavenstva skupiny BASF.

Druhý krok podporujúci transformáciu spoločnosti BASF spočíva v spojení aktivít v oblasti obnoviteľnej energie do dcérskej spoločnosti BASF Renewable Energy GmbH taktiež so sídlom v Ludwigshafene. Svoju činnosť začne tiež od 1. januára 2022. Jej obchodné aktivity sa zamerajú na zásobovanie európskych závodov BASF zelenou elektrinou, obchodovanie s elektrinou na európskych trhoch a globálne poradenstvo v rámci skupiny. Spoločnosť bude viesť Horatio Evers.

“V rámci transformácie sa ročná spotreba elektrickej energie spoločnosti BASF v Európe zvýši z približne 9 terawatthodín z fosílnych zdrojov, čo je ohromujúce číslo samo o sebe, na najmenej troj- až štvornásobok z obnoviteľných zdrojov. Komplexnú výzvu, ako zabezpečiť dostatočný a stabilný objem energie pre naše závody, vyrieši vznikajúca dcérska spoločnosť,” vysvetľuje Filip Dvořák, Country Manager spoločnosti BASF na Slovensku.

Viac o spoločnosti BASF a jej udržateľnom rozvoji si môžete prečítať tu.

Pridaj komentár