AfB – Repasovanie použitej výpočtovej techniky


Podľa Organizácie spojených národov každý človek vyprodukuje v priemere 7,6 kilogramu elektronického odpadu ročne. Miera recyklácie elektro odpadu pritom predstavuje celosvetovo približne 17 %. Na Slovensku vyprodukujeme viac elektronického odpadu na jedného obyvateľa a to 8,5 kg.

AfB je najväčším neziskovým IT-podnikom v Európe. Špecializuje sa na renováciu (refurbishment) použitého hardvéru. V tejto oblasti pôsobí na európskom trhu od roku 2004.

Našim cieľom je vďaka renovácii do roku 2025 zvýšiť celkovú úsporu prírodných zdrojov na 600 000 megawatthodín energie, 300 000 ton nerastných surovín a 200 000 ton emisií.

AfB odoberá od svojich partnerov vyradený hardvér. Vo svojich prevádzkach z neho certifikovaným spôsobom maže dáta, čistí ho, diagnostikuje, opravuje a vymieňa poškodené časti. Následne inštaluje nový operačný systém a takto pripravené zariadenie je vhodné na ďalšie použitie.

Životnosť hardvéru je tak predĺžená o ďalších minimálne 5 rokov.

Časti hardvéru, ktoré kvôli nefunkčnosti alebo zastaranosti nie sú vhodné na ďalšie využitie, sú ekologicky recyklované.


Úspech opatrení

AfB si nechala Technickou univerzitou v Berlíne a následne spoločnosťou myclimate vypracovať štúdiu o posudzovaní životného cyklu hardvéru, ktorá špecifikuje jednotlivé údaje o vplyve na životné prostredie. Na základe tejto štúdie presne vyčísľujeme šetrenie prírodných zdrojov, ako sú napríklad emisie skleníkových plynov, ušetrené suroviny (v ekvivalentoch železa), spotreba primárnej energie, spotreba vody, ale aj hodnoty ako toxicita pre človeka alebo ekotoxicita vody.

Podľa údajov za minulý rok sa nám v rámci skupiny AfB vďaka renovácii použitého hardvéru v spolupráci s našimi partnermi podarilo ušetriť 33 900 ton CO2 ekvivalentov, 20 600 ton ekvivalentov železa, 130 300 MWh primárnej energie a 242 mil. litrov vody.

Činnosť našej spoločnosti je zameraná na obehové hospodárstvo, takže mu samozrejme pripisujeme nemalý význam.