Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Dávame IT zmysel

Najdôveryhodnejší partner vo svete informačno-komunikačných technológií. Nosnou charakteristikou je zdieľanie know-how našich zamestnancov, spájanie sa so školami, univerzitami a neziskovými organizáciami v oblasti vzdelávania.

O SPOLOČNOSTI

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia


Naša značka vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s. r. o. V roku 2007 sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.  Za posledné desaťročie sa nám podarilo vyrásť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patríme do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku s viac ako 3 900 zamestnancami. Naším cieľom je proaktívne vyhľadávať nové cesty ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.

Spoločnosť si zadefinovala svoje poslanie: „Dávame zmysel IT”. V rámci strategických aktivít transformujeme našu spoločnosť na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizujeme s cieľom posunúť naše podnikanie z projektovo riadeného modelu (kde dodávame žiadaný počet IT expertov na základe požiadavky nášho zákazníka) na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy (kde dodávame a riadime produkty a služby počas ich životného cyklu u zákazníka).

„Ciele vytvárania udržateľného podnikania a budovania lepšieho sveta sa navzájom dopĺňajú – obe sú nevyhnutnou ingredienciou pre dlhodobý úspech! Preto podporujeme programy ako Digitálne zručnosti, MyMachine či Učiteľ budúcnosti v prospech našich detí.“

Andreas Truls, Generálny riaditeľ DT ITSO SK

„Táto doba nám viac ako kedykoľvek predtým ukazuje, že IT a digitálne technológie sú nevyhnutnou súčasťou našich životov. Budúcnosť patrí IT, ale tiež aj našim deťom, ktoré je potrebné už teraz na ňu pripraviť. Udržateľnosť vo vzdelávaní je v tomto smere veľmi dôležitá. Keďže máme takmer 4 000 zamestnancov, tešíme  sa, že sa projektov pre deti zúčastňuje stále vyšší počet dobrovoľníkov.“

Lívia Gaľová, CSR špecialista

Best Practice:

Vzdelávanie ako jeden z pilierov CSR

Zvýšiť počet mladých ľudí a dospelých, ktorí majú relevantné zručnosti, vrátane technických a odborných zručností, pre vzdelávanie, dôstojnú prácu a podnikanie. Prispievať tak k udržateľnosti a rozvoju IT vzdelania.


Aký máme cieľ

Sme prvou spoločnosťou z oblasti IKT, ktorá na Slovensku ponúka duálne vzdelávanie. Spoločne s učiteľmi zo Strednej školy elektrotechnickej v Košiciach a odborníkmi z Deutsche Telekom IT Solutions sme vytvorili úspešný model vzdelávania, ktorý je vzorom aj pre iné firmy pôsobiace v duálnom vzdelávaní.

Ako postupujeme

V rámci vzdelávania sme súčasťou niekoľkých aktivít a projektov.

Duálne vzdelávanie

Sme prvou spoločnosťou z oblasti IKT, ktorá na Slovensku ponúka duálne vzdelávanie. Spoločne s učiteľmi zo Strednej školy elektrotechnickej v Košiciach a odborníkmi z Deutsche Telekom IT Solutions sme vytvorili úspešný model vzdelávania, ktorý je vzorom aj pre iné firmy pôsobiace v duálnom vzdelávaní.


My Machine

Aktivita, v ktorej sa prepoja všetky stupne vzdelávacích inštitúcií. Na základnej škole žiaci vymyslia nápad, vysokoškoláci ho pretavia do projektu a stredoškoláci vytvoria jeho prototyp. Naši dobrovoľníci sú mentori a naša spoločnosť patrónom vynálezov. Aktuálne sa chystá už druhý ročník, ktorého budeme opäť súčasťou.


Digital Skills

Platforma, ktorá sa venuje učiteľom v rámci programu koordinátorov digitálnych zručností. Dobrovoľníci z DT ITSO SK ako aj ďalších spoločností vzdelávajú učiteľov stredných škôl, aby im odovzdali svoje nadobudnuté znalosti, ktoré pomôžu v ďalšom vzdelávaní žiakov.

T Kids

Aktívna skupinka dobrovoľníkov, ktorí našli spôsob, ako sa venovať tím najmenším aj počas pandémie.


Grantové programy Škola a Učiteľ budúcnosti

Podpora inovatívnych základných škôl ako aj učiteľov s netradičným prístupom k vyučovaniu.  Programy poskytujú granty triedam a učiteľom za ich inovatívne a kreatívne či zážitkové formy učenia.


Spolupráca s Duke of Edinburgh

Naši zamestnanci sú zapojení do mentorovania študentov v rámci neziskovej organizácie DofE, kde im pomáhajú na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

Kontakt

Lívia Gaľová

Žriedlová 13
Košice 040 01

livia.galova@t-systems.com