Evonik Fermas s.r.o.

Sustainability – súčasť našich rozhodnutí pre investície a portfólio

Sme presvedčení, že neexistuje zdravý business bez zdravej planéty.

We KNOW – HOW!

Evonik Fermas s.r.o.

Evonik Fermas s.r.o. je stopercentná dcérska spoločnosť nemeckého koncernu Evonik, so sídlom v Slovenskej Ľupči. Fermas je Scale up and launch platformou pre koncern Evonik, to znamená, že vyvíja produkty v laboratóriu až po ich zavedenie do výroby. Výrobou Rhamnolipidov a Sophorolipidov sa radí medzi prvých svetových výrobcov bio- detergentov, čím pomáha presadiť ekologický trend pri používaní čistiacich a kozmetickým produktov.

Evonik Fermas s.r.o. neustále investuje nie len do technológie ale aj do vzdelania vlastných zamestnancov a dáva šancu čerstvo vyštudovaným mladým technológom.

Naša vízia: Byť najlepšími v oblasti scale-up a výroby mikrobiologických fermentačných produktov

  • Dodávame spoľahlivé, zodpovedné a kreatívne riešenia pre scale-up a výrobu pre našich interných a/alebo externých zákazníkov Evoniku
  • Chceme byť dôležitým prvkom pri skracovaní inovačných cyklov od výskumu a vývoja až po celosvetovú výrobu
  • Zdokonaľujeme našu agilnú organizačnú štruktúru, kompetencie a pružne využiteľné zariadenia, ktoré nám umožňujú poskytnúť našim zákazníkom rýchlu realizáciu projektov a najvyššiu flexibilitu
  • Snažíme sa o zodpovedné a dôstojné partnerstvá s našimi zákazníkmi, úradmi, univerzitami, komunitami a zamestnancami
  • Podporujeme otvorený prístup, ktorý nám umožňuje rozpoznať nové príležitosti
  • Rozvíjame podnikanie s cieľom poskytnúť najvyššiu hodnotu
  • Vytvárame pre našich zamestnancov bezpečné, naplňujúce, odmeňujúce  a príjemné pracovné miesta, ktoré prilákajú talenty a odborníkov

Best Practice: Výroba Rhamnolipidov – biologicky odbúrateľných aktívnych látok

Prvý veľký závod na biosurfaktanty

Evonik začal s výstavbou prvého veľkého závodu na výrobu biosurfaktantov (Rhamnolipidov) na strednom Slovensku, v závode Evonik Fermas s.r.o.

Tento projekt bude mať reálny pozitívny ekonomický, sociálny a environmentálny dopad nielen na Slovensko, ale aj na planétu, keďže sa jedná o prvý 100 % biologicky odbúrateľný surfaktant s prírodným pôvodom.

Rhamnolipidy

Rhamnolipidy sa vyrábajú z materiálov bez použitia kritických surovín, sú ľahko biologicky odbúrateľné, majú nízku ekotoxicitu, vysokú selektivitu a špecifickú aktivitu v extrémnych podmienkach (teplota, pH, salinita).

Na rozdiel od aktuálnych surfaktantov, ktoré sa vyrábajú chemickou syntézou z petrochemických produktov, majú výbornú kompatibilitu so životným prostredím.

Využitie Rhamnolipidov

Rhamnolipidy sú vyrábané fermentačným procesom z jednoduchých cukrov a môžu sa používať v produktoch pre osobnú hygienu, starostlivosť o domácnosť a pre rôzne technické aplikácie.

Rhamnolipidy dosahujú vysoký čistiaci  a peniaci účinok.

Miesto projektu

danka.pavlovicova@evonik.com
daniela.soltesova@evonik.com
976 13 Slovenská Ľupča 938