Manz Slovakia, s.r.o

Milión stromov pre Slovensko

Manz Slovakia, s.r.o. vstupuje do spoločného projektu „Milión stromov pre Slovensko“, ktorý organizujú Lesy SR, š.p. v spolupráci s OZ Moje Slovensko a PEFC Slovensko. V rámci projektu spoločnosť podporí výsadbu 4 500 kusov listnatých drevín v pohorí Považský Inovec.

O spoločnosti

Manz Slovakia, s.r.o

Manz Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou koncernu Manz AG. V Novom Meste nad Váhom sa venuje výrobe a konštrukcii strojov, zariadení a automatizovaných liniek v oblasti Li-ion batériového priemyslu, LCD technológií, spotrebnej elektroniky, solárnych technológií, automotive priemyslu, robotiky a automatizácie.

„Manz uplatňuje vo svojej firemnej politike udržateľnosti tri piliere: ekonomický, ekologický a sociálny“

Vladimír Boďa, konateľ spoločnosti

Best Practice

V praxi to znamená:

  • transparentnosť podnikania,
  • zainteresovanosť zamestnancov, akcionárov, obchodných partnerov na rozvoji spoločnosti
  • zníženie spotreby CO2, zníženie spotreby vody a energetická efektívnosť (dosiahnutie klimatickej neutrality v júni 2021)
  • vzdelávanie zamestnancov
  • bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov
  • právo na rovnoprávne zaobchádzanie.

V rámci ekologického pilieru sa spoločnosť sústreďuje najmä na znižovanie emisií CO2. V roku 2020 sa aktivity v tejto oblasti sústredili na zníženie spotreby a využívanie obnoviteľnej energie, zvýšenie recyklácie odpadu a podporu pri čistení lesov v regióne. Manz Slovakia, s.r.o. vstupuje do spoločného projektu „Milión stromov pre Slovensko“, ktorý organizujú Lesy SR, š.p. v spolupráci s OZ Moje Slovensko a PEFC Slovensko. V rámci projektu spoločnosť podporí výsadbu 4 500 kusov listnatých drevín v pohorí Považský Inovec.

Kontakt

MANZ Slovakia, s.r.o.

Rybárska 4
Nové Mesto nad Váhom 915 01