Startseite

#PartnerForSustainability

Iniciatíva AHK Slowakei a jej partnerských spoločností, ktorej cieľom je napomôcť k lepšej harmonizácii ekonomickej konkurencieschopnosti s environmentálnou a spoločenskou zodpovednosťou a aktívne sa tak podieľať na budovaní cesty k trvale udržateľnej budúcnosti.

Partneri iniciatívy

“Trvalá udržateľnosť je v dnešnej dobe hlboko vpísaná do DNA mnohých spoločností. Prostredníctvom iniciatívy #PartnerForSustainability by AHK Slowakei so svojimi partnerskými spoločnosťami chceli ukázať, aký bohatý je už dnes rozsah angažovanosti nemeckých firiem pôsobiacich na Slovensku. Zároveň by sme radi zvýšili povedomie o trvalo udržateľnom hospodárení.”

Dr. Peter Lazar, prezident AHK Slowakei

#PartnerForSustainability

Trvalá udržateľnosť k nám neoddeliteľne patrí

Memorandum

Obsahom nášho memoranda sú spoločné princípy a výzva smerom k politikom, aby do svojho programu zaradili otázky udržateľnosti a v oblasti ekonomiky vytvorili rámcové podmienky, ktoré podporia rozvoj udržateľných podnikateľských aktivít. Jeho súčasťou sú takisto konkrétne odporúčania vedúce k odstráneniu doterajších prekážok. Tento dokument podpísali CEO spoločností a predstavuje jasný signál pre verejnosť a politikov.

Best practices

Čoraz viac nemeckých firiem pôsobiacich na Slovensku sa zasadzuje za rozvoj trvalej udržateľnosti. Zistite viac o jedinečných projektoch spoločností, ktoré sa angažujú v iniciatíve #PartnerForSustainability.

Kontakt

AHK Slowakei

The Europeum – blok B
Suché mýto 1
811 03 Bratislava

+421-2-2085 0620
info@ahk.sk