Obehové hospodárstvo

Prechod od zaužívaného modelu lineárnej ekonomiky k obehovej ekonomike a s tým súvisiace udržateľné využívanie dostupných zdrojov, predstavuje jednu z najdôležitejších výziev, ktorým Nemecko, Slovensko, ako aj celá Európa čelia v 21. storočí.

Predstavujeme súbor najlepších inovatívnych riešení a postupov partnerských spoločností v iniciatíve #PartnerForSustainability, týkajúcich sa aplikácie princípov udržateľnosti a obehovej ekonomiky.

Stiahnuť brožúru

Víťaz slovensko-nemeckej ceny za udržateľnosť