BASF Slovensko spol. s r.o.

Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Chemická spoločnosť BASF dlhodobo podporuje vzdelávanie detí a mládeže v oblasti prírodných vied. Prostredníctvom jednoduchých, zábavných a bezpečných pokusov môžu deti hravo pozorovať rôzne vedecké javy z ich každodenného života a naučiť sa, že chemické vynálezy sú nielen vzrušujúce, ale tiež prospešné pre spoločnosť.

O spoločnosti

BASF na Slovensku

Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o., dcérska spoločnosť BASF SE, patrí ku popredným firmám chemického priemyslu. Na tuzemskom trhu je aktívna už od roku 1993 a distribuuje celý sortiment inovatívnych a udržateľných výrobkov skupiny BASF. Pôsobí takmer vo všetkých slovenských priemyselných odvetviach a radí sa medzi hlavných dodávateľov automobilového a poľnohospodárskeho priemyslu. Ku koncu roka 2020 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 148 miliónov eur.

Centrála spoločnosti BASF v Ludwigshafene, najväčší chemický závod na svete

„V BASF zameriavame naše CSR aktivity na vzdelávanie, pretože veríme, že to je kľúč k úspešnému životu jednotlivca i k rozvoju udržateľnej spoločnosti. Ako vedúca chemická spoločnosť si kladieme za cieľ stimulovať u detí a mládeže záujem o vedu a podporovať ich zvedavosť.“

Edita Hippová, generálna riaditeľka spoločnosti

Best Practice: Vzdelávací projekt
BASF Kids’ Lab Hókus-Pókus

Chemická spoločnosť BASF sa už viac ako 20 rokov intenzívne venuje podpore vzdelávania detí a mládeže v oblasti prírodných vied. BASF Kids’ Lab predstavuje jeden z korporátnych projektov v rámci udržateľného rozvoja. Aktivity sú navrhnuté tak, aby študenta povzbudili k jeho samostatnej práci, vytvorili prepojenie medzi chémiou a bežným životom a poskytli pomocnú ruku učiteľom. Projekt Kids’ Lab je k dispozícii vo viac ako 40 krajinách a celosvetovo sa už viac ako 1,1 milióna detí a mládeže zúčastnilo na experimentálnych programoch od prvého praktického workshopu v roku 1997. Na Slovensku vzniklo detské laboratórium Kids‘ Lab Hókus – Pókus v roku 2011, ktoré doteraz navštívilo viac ako 10 000 žiakov. Laboratórium je určené deťom vo veku 7 – 12 rokov, ktoré prostredníctvom bezpečných pokusov odhaľujú tajomstvá chémie, hrou získavajú prvotné informácie a  objavujú krásy tejto užitočnej vedy. Laboratórium je k dispozícii triedam prvého stupňa počas školského roka úplne bezplatne.

Registrácia na http://basf.hokus-pokus.sk/

BASF Kids’ Lab Hókus-Pókus

Adresa

SOŠ chemická
Vlčie Hrdlo 50
821 07 Bratislava

Kontaktná osoba

Silvia Tajbliková
koordinátorka BASF Kids’ Lab
Hókus-Pókus

Telefón a e-mail

+421 2 582 66 778
hokus-pokus@basf.com

Miesto projektu BASF Kids’ Lab Hókus-Pókus

SOŠ chemická
Vlčie Hrdlo 50
Bratislava, 821 07