Bosch

Stvorené pre život

Bosch je od roku 2020 prvou celosvetovo CO2 neutrálnou priemyselnou spoločnosťou.

O spoločnosti

Bosch

Udržateľnosť vníma Bosch ako súčasť svojej spoločenskej zodpovednosti. Zastáva pozíciu technologickej neutrality, a to nielen v mobilite, ale aj v iných oblastiach ovplyvňujúcich životné prostredie. Snaží sa vždy na základe faktov hľadať optimálne riešenie v celom životnom cykle výrobku alebo činnosti, od surovín až po recykláciu. Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach ide hlavne cestou zvýšenia energetickej účinnosti zariadení, využívania čistej energie a nákupu zelenej energie.

„Spoločnými znakmi všetkých našich aktivít sú znižovanie environmentálnej záťaže, redukcia CO2 stopy a skrátenie time-to-market času.“

Peter Medviď, vedúci závodu v Michalovciach

Best Practice spol. Bosch

  • nakupujeme len zelenú elektrickú energiu
  • produkciu CO2, ktorá vzniká spotrebou ostatných médií (napr. plyn) kompenzujeme nákupom CO2 certifikátov
  • úplným prechodom na nové invertorové motory sme znížili spotrebu energie už pri ich výrobe ročne o 3 600 MWh. Ďalšie úspory majú koneční zákazníci pri používaní spotrebičov
  • ročne sa snažíme ušetriť 500 MWh elektrickej energie optimalizáciou spotreby vo všetkých oblastiach
Spol. BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach

Kontakt

Spol. BSH Drives and Pumps s.r.o.

Továrenská 2
Michalovce 071 01

+421 56 641 74 04