Bosch – Repasovanie v závode Bosch v Bernolákove


Cirkulárna ekonomika je vo firme Bosch veľmi dôležitou súčasťou. Aj vďaka tomu vznikol v rámci divízie Automobilová technika program xChange, ktorý sa zameriava na repasovanie ako na alternatívu k novým dielom.

V závode v Bernolákove sa stretávame s produktom (alternátorom) pred, počas a po repasovaní. Celý proces trvá asi 45 minút a na jeho konci je do obehu vrátený automobilový diel s trojročnou zárukou. V porovnaní repasovaného a nového dielu dôjde pri alternátore k úspore zhruba 80 % materiálu na vstupe.

Repasovanie je nielen obchodná činnosť spoločnosti Bosch, ale je tiež prostriedkom na udržateľné zaobchádzanie s produktmi na konci ich životného cyklu.   

Repasovanie je industriálny proces spracovania už použitého výrobku, v prípade závodu Bernolákovo ide o repasovanie alternátorov. Cieľom je vrátiť do obehu výrobok, ktorý by bol bez repasu odsúdený na likvidáciu. V prípade, že nemožno opraviť jednotlivé súčiastky a diely, možno ich čiastočne nahradiť novými. V prípade alternátorov možno využiť až 70 % pôvodných komponentov.

Firma Bosch je od roku 2020 celosvetovo CO2 neutrálna. To zahŕňa vlastnú výrobu, administratívu a výskum. Počíta s emisiami CO2, ktoré sú výsledkom spaľovania fosílnych palív, ako je benzín, nafta, vykurovací olej, zemný plyn a uhlie, ako aj so všetkými procesnými plynmi firmy.

Zahrnuté sú aj nepriame emisie CO2 zo spotreby energie vo forme elektriny, diaľkového vykurovania alebo pary. Ďalej chce firma znížiť emisie v dodávateľskom reťazci. Tu si vytýčila cieľ zníženia o ďalších 15 % do roku 2030, čo predstavuje zhruba 67 mil. ton CO2.

Zníženie emisií sa týka aj celého životného cyklu výrobkov a takmer celého portfólia firmy – od spotrebného tovaru cez tepelnú techniku až po riešenia v oblasti mobility a priemyslu. Neoddeliteľnou súčasťou udržateľnosti je aj cirkulárna ekonomika. V rámci programu xChangedivízie Automobilová technika dochádza k repasovaniu dielov a ich opätovnému vráteniu do predaja.

Repasovaním autodielov ušetrila spoločnosť Bosch len v roku 2019 cca 3 100 ton rôznych kovov.