Slovensko-nemecká cena za udržateľnosť

Na vianočnom galavečere organizovanom AHK Slowakei táto udelila Slovensko-nemeckú cenu za udržateľnosť priekopníkom v oblasti obehového hospodárstva. Jej udeleniu predchádzalo hlasovanie zástupcov slovensko-nemeckých podnikov, do ktorého sa zapojilo celovo 700 hlasujúcich. 

  1. miesto: Východoslovenská energetika – Využívanie odpadového tepla a hospodárne nakladanie s vodou
  2. miesto: SPP – Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ)
  3. miesto: AfB – Repasovanie použitej výpočtovej techniky