Brose Prievidza spol. s r.o.

Duálne vzdelávanie s Brose

Naše centrum duálneho vzdelávania funguje aktívne od roku 2017. V roku 2021 sme slávnostne odovzdali Európske certifikáty odbornej spôsobilosti prvým absolventom duálneho vzdelávania. Vidíme v duálnom vzdelávaní budúcnosť, ktorá pripraví mladé talenty na realitu technického života, spájame teóriu s praxou a práve vďaka projektu DUALPro a podpore AHK Slowakei vieme, že je to správna cesta.

O spoločnosti

Brose Prievidza spol. s r.o.

Brose Prievidza slávnostne položilo základný kameň v októbri 2015. Okrem výroby dverových komponentov pre automobily sme podchytili aj vývoj našich produktov. Preto samotný vývoj a výroba idú ruka v ruke, priamo pod jednou strechou.

„Pripravujeme študentov na realitu technického života. Držíme sa modelu, ktorý je odskúšaný v Európe. Spájame to, čo je tu dobré už niekoľko rokov, teda tradíciu v odbornom vzdelávaní s nemeckým modelom. Naši študenti to majú aj o dosť ťažšie. Musia sa učiť nielen bežné slovenské normy, ale aj európske normy a tak to je v celom vzdelávaní.“

Marián Lovás, vedúci duálneho centra

„Určite by som vo firme Brose vyzdvihol výborné pracovné podmienky, kvalitné náradie a takisto aj stroje. Veľmi dobre ma to pripravilo na prácu ďalej v zamestnaní.“

Juraj Zelenák, bývalý študent duálneho vzdelávania a aktuálny zamestnanec Brose Prievidza

Máme už prvých absolventov

Práve v roku 2021 sme slávnostne odovzdali certifikát našim prvým absolventom duálneho štúdia. Samotné štúdium nepatrí medzi najjednoduchšie, preto je naozaj potrebné, aby študenti mali logické a technické myslenie, výpočty tiež nie sú výnimkou a samozrejme, využiť všetky svoje teoretické znalosti aj v praxi priamo na oddeleniach.

Štúdium obsahuje rovnako aj 2 skúšky. Prvú v druhom ročníku duálneho vzdelávania a druhú vo štvrtom ročníku. Rovnako počas štúdia využili svoje teoretické znalosti na oddelení údržby, vo výrobných tímoch, na logistike a taktiež vo vývojovom centre. Mnohí zo študentov u nás zostali pracovať ako naši zamestnanci, ďalší sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole. A to je naším cieľom. Aby naši študenti boli pripravení nielen na svoje budúce zamestnanie, ale aj na štúdium, ktoré len rozvinie ich pevné základy, ktoré sme spoločne vybudovali už počas ich duálneho štúdia.

Detaily:

Na tom, aby žiaci boli pripravení na budúcnosť, sa aktívne podieľajú majstri odbornej výchovy a 11 hlavných inštruktorov, ktorí sú vybraní z radov zamestnancov Brose.

V rámci programu DualPRO, v ktorom je Brose zapojené v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou, žiaci ovládajú nielen teóriu, ale nadobudli počas štúdia aj prax priamo v spoločnosti a sú súčasťou európskeho systému odborného vzdelávania. Úspešným absolvovaním predmetu nezískavajú len maturitu a výučný list, ale aj nemecký certifikát odbornej spôsobilosti, ktorý platí v celej Európe.

V rámci duálneho vzdelávania máme študentov v dvoch odboroch:

• 2679 K Mechanik mechatronik

• 2413 K Mechanik výrobných strojov a zariadení Počas štúdia využili svoje teoretické vedomosti na niekoľkých oddeleniach ako údržba, výrobné tímy, logistika, kvalita a tiež vo vývojovom centre, kde pracovali pod vedením hlavných inštruktorov. Takto mohli žiaci duálneho vzdelávania zistiť, aká špecializácia je pre nich najvhodnejšia a akým smerom sa bude uberať ich kariérna cesta.

Miesto projektu

Diana Meľošová

Diana.Melosova@brose.sk
+421 902 998 777

Max Brose 20

Prievidza, 971 01

Duálne vzdelávanie (brose.com)