Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Na ceste k lepšiemu zajtrajšku

Sme spoločensky zodpovedná a moderná spoločnosť, ktorá sa stará o svojich zamestnancov, ich rodiny a deti. Záleží nám aj na zákazníkoch a spoločnosti, do ktorej patríme. Preto využívame všetky možnosti v snahe prispieť k jej zlepšeniu. Radi podporujeme a organizujeme projekty s prínosom pre celé Slovensko a snažíme sa pomáhať organizáciám v miestach, kde pôsobíme.

O spoločnosti

Lidl – Správna voľba

Počiatky spoločnosti Lidl siahajú do 30. rokov 20. storočia, kedy bol v nemeckom Neckarsulme založený veľkoobchod s potravinami. Dnes prevádzkuje predajne v 30 krajinách Európy a v USA a patrí k najväčším potravinárskym reťazcom v Európe i v celosvetovom meradle.

Na Slovensku zamestnávame viac ako 6 000 zamestnancov v oblasti predaja, nákupu, administratívy, logistiky, centrálnych služieb a expanzie.

„V Lidli si uvedomujeme, že zdroje našej planéty sú obmedzené a klimatická zmena sa dotkne každého z nás. Vieme, že našou výsadou sú kvalitní zamestnanci a dlhodobé a transparentné vzťahy s dodávateľmi. Vďaka nim sme silní a vieme realizovať trvalo udržateľné projekty aj za hranicami nášho predmetu podnikania.

Trvalá udržateľnosť je jednoducho v našej DNA a zohľadňujeme ju pri všetkých dôležitých rozhodnutiach. Sledujeme spoločenské a environmentálne výzvy, ktoré momentálne rezonujú globálne i lokálne, a nechceme stáť bokom. Aj preto sme sa zaviazali, že využijeme naše finančné zdroje, postavenie na trhu, inovácie, talent a odhodlanosť našich kolegov k tomu, aby sme priniesli pozitívnu zmenu.“

Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti

Best Practice spol. Lidl

Základom nášho podnikania a tiež všetkých našich trvalo udržateľných projektov je jednoduchosť, dostupnosť pre všetkých a celoslovenský dopad. To všetko s dôrazom na najvyššiu kvalitu nami ponúkaných produktov a služieb a tiež efektivitu všetkých procesov. Aby ste lepšie pochopili, ako funguje náš Lidl CSR svet, rozdelili sme ho do piatich strategických oblastí:


Budujeme kvalitný a bezpečný SORTIMENT

Aký máme cieľ v tejto oblasti?

Ponúkať zákazníkom bezpečné, kvalitné a nutrične hodnotné produkty, ktoré boli vyprodukované s ohľadom na trvalú udržateľnosť.

Ako postupujeme?

Kontinuálne zdokonaľovanie našich kvalitatívnych štandardov, medzinárodná certifikácia dodávateľov a preferencia produktov vyrobených za férových podmienok a s ohľadom na životné prostredie.

Čo konkrétne robíme?
 • Nárast počtu produktov s certifikáciou trvalej udržateľnosti.
 • Produktové analýzy a audity u dodávateľov.
 • Produkty so zníženým obsahom soli a cukru.
 • Klimaticky neutrálne produkty

Spolupracujeme s DODÁVATEĽMI

Aký máme cieľ v tejto oblasti?

Posilňovať vzťahy s dodávateľmi, podporovať lokálnu produkciu a hľadať spoločné riešenia, ktoré sú ohľaduplné k ľuďom aj prírode.

Ako postupujeme?

Každodenná komunikácia s našimi dodávateľmi a rozvíjanie vzťahov, vytvorenie pozície CSR manažéra pre oblasť nákup a realizácia záväzkov vyplývajúcich z našich stanovísk v rámci zodpovedného nákupu.

Čo konkrétne robíme?
 • Etický kódex súčasťou všetkých zmlúv o spolupráci
 • Podpora slovenských dodávateľov
 • Férové obchodné podmienky
 • Verejné stanoviská k zodpovednému nákupu
 • Lidl Akadémia

Chránime ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Aký máme cieľ v tejto oblasti?

Využívať najmodernejšie technológie a postupy šetrné k životnému prostrediu. Neustále hľadať zlepšenia a vzdelávať v tomto smere aj svojich zamestnancov a partnerov.

Ako postupujeme?

Výmena starých technológií za ich ekologickejšie a efektívnejšie alternatívy, výstavba s ohľadom na prírodu a okolitú komunitu, recyklácia odpadov a zelené logistické riešenia.

Čo konkrétne robíme?
 • LED technológie na predajniach
 • Kamióny na CNG/LNG pohon
 • Redukcia plastov
 • Paperless politika
 • ISO 50001
 • Enabíjačky
 • Fotovoltaické panely na predajniach

Podporujeme ZAMESTNANCOV

Aký máme cieľ v tejto oblasti?

Byť TOP zamestnávateľom na trhu a rozvíjať potenciál a angažovanosť zamestnancov. Oceňovať inovácie, motivovať k výkonu a otvárať dvere nových myšlienkam.

Ako postupujeme?

Pravidelný prieskum spokojnosti zamestnancov a poskytovanie spätnej väzby každému. K našich kolegom pristupujeme rovnocenne a ponúkame im každý rok nové možnosti pre ich rozvoj a kariérny rast. Samozrejmosťou sú zdravé a bezpečné podmienky na pracovisku a projekty zvyšovania angažovanosti.

Čo konkrétne robíme?
 • Široká škála benefitov
 • Vzdelávanie na mieru
 • Charta diverzity
 • Rovnováha pracovného a osobného života
 • Program Na zdraví záleží
 • Aplikácia We are Lidl
 • Lidl srdcom
 • Diverzita a inklúzia – Rôzni = Rovní

Pomáhame SPOLOČNOSTI

Aký máme cieľ v tejto oblasti?

Byť dobrým susedom všade, kde pôsobíme. Reagovať na najväčšie spoločenské výzvy celoslovenskými projektmi.

Ako postupujeme?

Sledovanie aktuálnej situácie na trhu a organizovanie pravidelných stakeholderských dialógov. Realizácia dlhodobých CSR projektov a otváranie nových tém.

Čo konkrétne robíme?
 • Žihadielko
 • Dobré rozprávky
 • Od začiatku v dobrých rukách
 • Podeľ sa a pomôž
 • Váš nákup = Veľká pomoc
 • Hrášková polievka

Na Slovensku sme už zrealizovali mnoho veľkých projektov s pozitívnym dopadom, no uvedomujeme si, že s  našou expanziou prichádzajú aj mnohé riziká. Preto pri svojich obchodných rozhodnutiach chceme konať tak, aby sme predišli možným škodám na životnom prostredí a ľudskom zdraví alebo aby sme prispeli k ich zmierňovaniu. Zásada predbežnej opatrnosti, ktorá je zakorenená v „Deklarácii z Ria o životnom prostredí a rozvoji“, je obsiahnutá vo firemných zásadách spoločnosti Lidl, a je teda neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.

V rámci nášho hodnotového reťazca neustále vyhodnocujeme príležitosti a riziká a snažíme sa reagovať na výzvy spojené s trvalou udržateľnosťou. Sme si vedomí, že zmena právnych predpisov, kolísanie cien, nedostupnosť surovín či dôsledky spojené s COVID-19 môžu ovplyvniť náš sortiment a výrobu. Rovnako nedostatok pitnej vody, vysádzanie monokultúr, pomalá zmena technológií u dodávateľov či následky klimatickej zmeny môžu mať negatívny vplyv na všetky naše strategické oblasti, ktoré závisia od poľnohospodárskej produkcie. Ďalšou výzvou je pre nás aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v regiónoch a odliv mladých talentov zo Slovenska či malá konkurencieschopnosť domácich dodávateľov.

Kontakt

LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA, V.O.S.

Ružinovská 1E
821 02 Bratislava

Kontaktný formulár
0800 005 095