Volkswagen Slovakia, a.s.

Volkswagen Slovakia sa hlási k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa ako súčasť celosvetového koncernu vydala na cestu k uhlíkovej neutralite. Volkswagen Slovakia hlásiac sa k Parížskej dohode prináša svoj významný podiel v oblasti znižovania CO2.

Cieľ stať sa do roku 2050 spoločnosťou s neutrálnou uhlíkovou stopou zastrešuje stratégia ZERO IMPACT FACTORY, v rámci ktorej sa už v uplynulých rokoch zrealizovalo mnoho úspešných opatrení. Neustálym zlepšovaním a zavádzaním inovačných technológií sa podniku darí pri výrobe vozidiel znižovať produkciu CO2 a byť na dobrej ceste k plneniu cieľov. Významným podielom k tomu prispievajú aj zamestnanci svojimi zlepšovacími návrhmi.

Už viac ako štvrťstoročie na Slovensku

Volkswagen Slovakia, a.s.

V srdci Európy sa spája kvalita s vášňou pre automobily. Výsledkom toho sú vozidlá, ktoré zvyšujú tep srdca milovníkov áut na celom svete. Spoločnosť Volkswagen Slovakia vznikla v roku 1991 a dnes patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Uplatnenie poskytuje tisíckam zamestnancov v závodoch v Bratislave a Martine.

Zodpovednosťou pri náročnom procese produkcie automobilov sa dá minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. V súlade s environmentálnou stratégiou ZERO IMPACT FACTORY je cieľom Volkswagen Slovakia vyrábať vozidlá v roku 2025 o 59 % ekologickejšie v porovnaní s rokom 2010. Preto je dôležité pravidelné sledovanie piatich základných ukazovateľov v celom výrobnom procese, pričom každý z nich je riadený a pravidelne vyhodnocovaný.

„Cieľom spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorá pôsobí na Slovensku už tri desaťročia, je udržateľnosť vo všetkých oblastiach podnikania. Vďaka inovatívnym riešeniam a využívaniu najlepších dostupných technológií sme sa stali jedným z najmodernejších závodov značky a koncernu Volkswagen, ako aj európskou Fabrikou roka 2020. S tým súvisí tiež plnenie strategických cieľov v rámci ochrany životného prostredia. Do roku 2025 sme sa zaviazali vyrábať vozidlá až o 59 % ekologickejšie v porovnaní s rokom 2010. Ako súčasť celosvetového koncernu sa hlásime k Parížskej dohode a naším zámerom je stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou ako pri produktoch, tak aj pri ich výrobe. Takto môžeme spoločne formovať udržateľnú budúcnosť a ísť príkladom ostatným.“

Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť Volkswagen Slovakia

Biodiverzitný projekt vo Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia sa zaviazal prírodu chrániť, obnovovať a využívať udržateľným spôsobom. V roku 2020 sa pozornosť sústredila na ochranu biodiverzity vo forme podpory hmyzu a výsevu medonosných kvetov. Počas roka sa vysiali lúčne kvety na ploche 2 900 m2, čím sa prírodné plochy v rámci areálu bratislavského závodu rozšírili celkovo na 6 070 m2. Výsledok potešil nie len hmyz, ale taktiež spríjemňuje prostredie zamestnancom. Svojím dielom sa zapojili aj samotní zamestnanci, ktorí pre Volkswagen Slovakia vlastnoručne vyrobili hmyzie hotely. Jeden z hmyzích hotelov bol darovaný prezidentke Slovenskej republiky a umiestnený v prezidentskej záhrade. Zároveň každoročne organizujeme dobrovoľnícku aktivitu Zelená spolupráca na pomoc prírode.

Miesto projektu

Jána Jonáša 1
Bratislava, 843 02