Lidl – Nenechajme to plávať ako súčasť Plastic strategy


Projekt Nenechajme to plávať je v súlade s dlhodobou CSR stratégiou spoločnosti Lidl, ktorá sa sústredí na 2 hlavné línie: životné prostredie a deti a mladé rodiny. V oblasti životného prostredia je kľúčová redukcia používania plastov. Jednorazové plastové vrecká sa rozkladajú desiatky rokov, znečisťujú naše okolie a vodné toky.

Sme si vedomí, že situáciu a jej udržateľnosť máme vo svojich rukách. „Nenechajme to plávať“, dáva zákazníkom na výber – ak sáčok potrebujú, môžu zaň dobrovoľne zaplatiť 1 cent. Sumu venujeme Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) na čistenie riek.

Projekt je súčasťou aktivít spoločenskej zodpovednosti pre oblasť ochrany životného prostredia, kde je naším cieľom do roku 2025 zredukovať množstvo plastov o 20 % a zabezpečiť recyklovateľnosť 100 % obalov privátnych značiek. Cieľ zredukovania plastov o 20 % sa nám podarilo splniť už s trojročným predstihom.

Zároveň ide ruka v ruke s globálnou stratégiou Skupiny Schwarz; REset Plastic, postavenou na piatich pilieroch.


Úspech opatrení

Za rok sme zodpovedným a systematickým prístupom, cielenou a kontinuálnou komunikáciou a intenzívnou aktivizáciou primäli zákazníkov k úspore až 47 miliónov sáčkov. Životné prostredie sme spoločne odbremenili od 87 ton zbytočných plastov, po ktorých jednoducho ľudia nesiahli a vyzbierali sme zo slovenskej prírody viac ako 1 200 ton odpadu. V obaloch svojich privátnych značiek redukujeme a nahrádzame plasty, robíme ich recyklovateľné.

Okrem toho sme zorganizovali desiatky dobrovoľníckych aktivít a edukovali zamestnancov. Jeden cent pri nákupe za sáčok zaplatili zákazníci až pri 4 889 870 nákupoch, čo v absolútnych číslach znamená, že tak urobilo 3,84 % kupujúcich, ktorí tým vedome prispeli k čisteniu riek. Denne v predajniach, nielen vďaka prístupu našich ľudí, ale aj vnímavosti zákazníkov a dostupnosti alternatívnych ekologických vreciek na opakované použitie, klesla spotreba mikroténových sáčkov o 31 % v porovnaní s minulým rokom. Znamená to, že na každej predajni je to každý deň o 870 kusov menej, v celej sieti Lidl je to spolu 134 850 kusov denne.