Volkswagen – Aluminium Closed Loop


Koncern Volkswagen, ktorého súčasťou je aj Volkswagen Slovakia, sa prihlásil k Parížskej dohode a boju proti klimatickej zmene. Aj v tejto súvislosti má Volkswagen Slovakia ambiciózne nastavené environmentálne ciele, ktoré presahujú záväzky plynúce zo stratégie značky Volkswagen Zero Impact Factory.

Obehové hospodárstvo je preto dôležitým prostriedkom znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie. V roku 2021 sa bratislavský závod Volkswagen Slovakia zapojil do koncernového projektu Aluminium Closed Loop. Ide o recykláciu hliníkového odpadu z lisovne, ktorý smeruje späť k dodávateľovi hliníkových zvitkov. Tento odpad sa v dodávateľskom podniku znova spracuje, takže sa môže opätovne vrátiť do výrobného procesu v pôvodnej kvalite.

Cieľom tohto opatrenia je recyklovať hliníkový odpad, ktorý vzniká pri výrobe karosárskych dielov v lisovni. Odpad sa priamo na linke triedi a čistí, vďaka čomu dosahuje materiálovú čistotu na úrovni 99,9 %. Separovaný hliníkový odpad odchádza zo závodu v spolupráci so zmluvnou firmou do blízkeho zberného miesta. Následne smeruje ku koncernovému zmluvnému dodávateľovi hliníka, ktorý ho opätovne spracuje.

Ako sekundárny recyklovaný hliník, resp. hliníkové plechy v originálnej kvalite sa vracia do výrobného procesu v bratislavskej lisovni, kde sa z neho vyrábajú diely pre karosérie SUV vozidiel. Významný prínos k udržateľnosti majú aj úspora CO2 a efektívny manažment zaobchádzania so zdrojmi.

Používanie sekundárneho hliníka šetrí až 95 % energie v porovnaní s výrobou primárneho hliníka.


Úspech opatrení

Vďaka použitiu hliníka sa už v roku 2015 so začiatkom výroby novej generácie Audi Q7 znížila hmotnosť karosérie o 71 kg v porovnaní s predchádzajúcim modelom a celková hmotnosť vozidla sa znížila dokonca o 325 kg. Použitie hliníka v kombinácii s vysokopevnostnou oceľou pri výrobe dielov karosérie prináša výhody ako z konštrukčného, tak aj z environmentálneho hľadiska.

V roku 2021 sa podarilo v rámci Aluminium Closed Loop ušetriť emisie CO2 v sumárnom množstve viac ako 200 000 ton za všetky zapojené závody a značky na koncernovej úrovni. Od spustenia projektu v roku 2017 dosiahla celková úspora v rámci modelov značky Audi vo všetkých zapojených závodoch sumárne už viac ako 725 000 ton CO2.