ZSE – ZSE going green: Elektrifikácia firemnej flotily


Produkcia energie všetkých druhov (elektrina, teplo, doprava) predstavuje viac ako 70 % celkových emisií. ZSE preto systematicky investuje do energetickej transformácie s dôrazom na jej dekarbonizáciu. Znižovanie emisií v energetickej oblasti znamená celkovú transformáciu výroby energie, dopravy a znižovanie spotreby. Najpriamejším a najúčinnejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je stimulácia. V poskytovaní stimulov pre elektrickú dopravu sa naša spoločnosť rozhodla ísť príkladom už pred 10 rokmi – prostredníctvom konceptu ZSE Drive.

Za toto obdobie sme sa stali nielen najväčším, najdynamickejším e-mobility operátorom na Slovensku a dokonca jednotkou medzi biznis operátormi, ale tiež najinovatívnejším e-mobility operátorom v skupine E.ON. ZSE vo svojej 100 ročnej histórii disponuje už viac ako 15 rokov firemnou požičovňou vozidiel. V roku 2020 sme začali pracovať na projekte jej elektrifikácie, ktorá výrazne zníži produkciu CO2 aj vďaka tomu, že nabíjanie elektromobilu v sieti ZSE Drive je na väčšine lokalít kryté zárukami pôvodu z obnoviteľných zdrojov elektriny.

Od 1. januára 2022 vstupovala do platnosti v skupine ZSE nová car policy, čo bola jedna z výnimočných príležitostí, vytvorenia nového ešte udržateľnejšieho modelu dopravy v skupine ZSE.

Nové opatrenia tak prinesú do konca roka 2025 výmenu takmer 320 vozidiel, z toho elektrických bude viac ako 100 (33 %).

Pre podporu internej elektrifikácie sme začiatkom októbra 2021 spustili rozsiahlu kampaň, ktorá pre zamestnancov znamenala jedinečnú príležitosť vyskúšať si elektromobil. Do súťaže sa zapojilo 460 našich kolegov, z ktorých sme vyžrebovali 226 výhercov, náhradníkov a ambasádorov. Okrem toho, že na vlastnej koži zažili riadenie najnovších elektromobilov na slovenskom trhu, spoznali tiež možnosti verejného nabíjania vďaka sieti nabíjacích staníc ZSE Drive.

Na základe pozitívne spätnej väzby sme sa presvedčili, že zažiť udržateľné inovácie z prvej ruky je na nezaplatenie.


Úspech opatrení

Už samotný fakt, že skupina ZSE disponuje firemnou požičovňou svedčí o tom, že princípy obehovosti nie sú pre nás len novodobým trendom. Elektrifikáciou nie len firemnej požičovne vozidiel, ale celého fleetu znižujeme negatívne dopady fosílnych palív na klímu a zvyšujeme odolnosť životného prostredia voči skleníkovým plynom. Očakávame, že do roku 2025 takto znížime emisie CO2 produkované v skupine ZSE v rámci dopravy o takmer štvrtinu v porovnaní s rokom 2020.

Ambícia novej ZSE car policy tak ešte prekračuje povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona o podpore ekologických vozidiel (č. 214/2021) cestnej dopravy, ktorý nám predpisuje dodržať 22-percentný podiel ekologických vozidiel z celkového počtu obstarávaných vozidiel na prepravu osôb a nákladu do 3,5 tony.